FAQ

Obnovuje sa moje členstvo automaticky?

Pokiaľ nepožiadaš o ukončenie, predpokladáme, že chceš v našom klube zotrvať. Členské však nestrhávame z karty automaticky. Máš preto viacero možností, ako platiť mesačný členský poplatok:  

  • Jednorazové predplatenie kreditu – jednorazovo pošleš sumu pokrývajúcu viac mesiacov členstva. Aktuálny zostatok kreditu vidíš vždy na našej webstránke. Posledný zaplatený mesiac ti pošleme pripomienku, aby si si kredit doplnil. Pokiaľ by si sa rozhodol členské zrušiť pred vyčerpaním kreditu, zostatok kreditu ti vrátime.
     
  • Pravidelné mesačné zasielanie členského – členské môžeš platiť každý mesiac, najjednoduchšie nastavením trvalého príkazu alebo inkasa vo svojej banke. Aj v tomto prípade vždy uvidíš na webstránke v sekcii Môj kredit, keď platbu zaevidujeme.