Katalóg internetových stránok

LEGO® zaujímavosti

LEGO® Education v škôlkach

LegorentLEGO® Education pre škôlkarov sa zameriava na 4 kľúčové oblasti:

kreatívne objavovanie sveta;

sociálny a emocionálny rozvoj;

základy matematiky a vedy;

základy jazykových zručností a gramotnosti.

Na kreatívne objavovanie sa dá použiť napríklad stavanie domu z Lega.  Učiteľ deťom najprv ukazuje obrázky rôznych domov a rozprávajú sa o nich. Potom ich požiada, aby spoločne v malej skupine postavili vlastný pestrofarebný dom. Musia sa dohodnúť na tom, aký dom postavia. Koľko bude mať miestností? Aký bude vysoký? Musia sa dohodnúť aj na tom, ako ho postavia. Na záver o hotovom dome rozprávajú. Popisujú, čo postavili a ako to postavili. Deti sa pritom učia spolupracovať, pozorovať a popisovať veci.

Pri rozvoji sociálnych a emocionálnych zručností napríklad môže učiteľ požiadať deti, aby postavili panáčikov, ktorí sa im podobajú. Pri stavaní s nimi hovorí o fyzických vlastnostiach ako je výška alebo farba vlasov. Môžu sa rozprávať o tom, čo majú dnes oblečené a ako to najlepšie znázorniť pomocou LEGO kociek. Takisto môžu hovoriť o svojej nálade a vybrať kocky so zodpovedajúcim výrazom tváre. 

Na týchto príkladoch sú znázornené 4 kroky, ktoré sa využívajú pri učení pomocou LEGO® Education (v angličtine “4C”):

PREDSTAV (“Connect”)

Učiteľ žiakom predstaví úlohu/výzvu, ktorá je otvorená a nemá jednoznačné riešenie. Deti sú tak v roli hľadačov riešenia. Učiteľ v tejto fáze podporuje žiakov, aby si kládli otázky a hľadali možné riešenia na základe svojich skúseností, ešte predtým, než začnú stavať.

POSTAV (“Construct”)

Každá úloha zahŕňa stavanie z LEGO kociek. Reálna skúsenosť pomáha mozgu uložiť si túto skúsenosť a stavať na nej.

POROZMÝŠĽAJ (“Contemplate”)

V tejto fáze žiaci rozprávajú o tom, čo sa naučili počas stavania. Učiteľ kladie otázky, ktoré deťom pomáhajú lepšie pochopiť proces a uvažovať o možných ďalších riešeniach.

POKRAČUJ  (“Continue”)

Každá ďalšia úloha nadväzuje na to, čo sa už deti naučili. Deti sa najlepšie učia, keď úlohy pre ne nie sú ani príliš jednoduché ani príliš zložité – o to sa stará práve nadväznosť úloh. 

V našom ďalšom článku si prečítate, ako sa dajú tieto 4 kroky na základných školách.